Impressum

 

Photo-Frënn Réimech asbl

 

Vorstand:

Präsident: Jean Rock

Vizepräsident: Jean Becker 

Sekretärin: Carine Hensgen

Kassierer: Luss Urwald

Mitglieder: Jean Ensch († 17.8.2020), Yoann Freitas, Albert Hoffmann, Fons Schneider, Paul Vanolst

 

Adresse:

Photo-Frënn Réimech

c/o Jean Rock

2, montée de la Chapelle, L-5523 Remich

Tel. 26 66 08 47 / 661 210 652

E-Mail: info@photofrenn-remich.lu

 

RCS Luxembourg F12105